พิธีมอบผ้าไตรนาคลูกแก้ว โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเวียงพิงค์ ๒,๖๐๐ รูป ปีที่ ๒

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2559

พิธีมอบผ้าไตรนาคลูกแก้ว โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเวียงพิงค์ ๒,๖๐๐ รูป ปีที่ ๒
ต้นแบบเยาวชน เมืองเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙