พิธีปลงผมนาคนครราชสีมา

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2559

พิธีปลงผมนาคนครราชสีมา
พิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙