พิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนมิถุนายน และ พิธีวางฐานรากมหามงคล ปฐมเริ่มการก่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2561

พิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนมิถุนายน
และ
พิธีวางฐานรากมหามงคล ปฐมเริ่มการก่อสร้างอาคารพุทธบุตรแก้ว
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย
วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561