พิธีบรรพชาสามเณร จังหวัดกระบี่

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ วัดกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012424468994141 Mins