พิธีบรรพชาสามเณร จังหวัดกระบี่

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ วัดกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012484510739644 Mins