ติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัว

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2559

รู้วิธีวางใจ เมื่อเรารู้เมื่อไร เราก็ทำได้ สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๐๓

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๐๓

 

        หลุดพ้น : ตอนนี้เราทำให้มันสมบูรณ์ เพราะเส้นทางแห่งความสุข ต้องมีสุขตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปลายทาง ความสุข ความบริสุทธิ์ เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วก็หลุด มันต้องหลุดพ้นเป็นชั้น ๆ เข้าไป คำว่า “หลุดพ้น” ได้ยินมาจนชินและฟังผ่าน หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก เชื่อไหม เราไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “หลุด” ต้องหลุดตั้งแต่จุดแรกเล็ก ๆ ใส ๆ ถ้าจุดนี้ไม่หลุด ปลายทางก็ไม่หลุด มันต้องฝึกไปทั้งตัว รู้วิธีวางใจ เมื่อเรารู้เมื่อไร เราก็ทำได้ เพราะฉะนั้นคำว่า “หลุดพ้น” มันลึกกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟัง มันหลุดเข้าไปจริง ๆ เลย เข้าไปทั้งตัว แล้วมันจะเกลี้ยง ๆ ตัวเราบริสุทธิ์ขึ้น แต่ก่อนเราอธิษฐานขอให้เราบริสุทธิ์ นั่นคือการขอถึง นี่เราจะรู้จักความบริสุทธิ์จากหยุดนิ่ง พอหยุดได้จึงจะเข้าถึง รู้จักว่าความบริสุทธิ์เป็นอย่างไร

 

      ติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัว : ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในน้ำ บนบก ยอดเขา ในอวกาศ ดวงดาวต่าง ๆ จะอยู่ในโลกนี้ หรือใน จักรวาลไหนก็ตาม ตราบใดที่เรายังมีการกระทำ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะเล็กน้อยเพียงไร จะเจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผล ทั้งสิ้น มันจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัว ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011474502086639 Mins