ธรรมะเท่านั้นที่ช่วยเราได้

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2559

คำสอนคุณยาย ธรรมะเท่านั้นที่ช่วยเราได้

 

ธรรมะเท่านั้นที่ช่วยเราได้
 

ทั่วแสนโกฏิจักรวาล  อนันตจักรวาล  
ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก  
นอกจากธรรมะเท่านั้น

เกาะธรรมะให้แน่น ๆ นะ  แค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียว 
บุญก็มากมายมหาศาล  เป็นฟ้าครอบเชียวนะ

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039231975873311 Mins