หยุด เป็นตัวสำเร็จ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2559

คำสอนคุณยาย หยุด เป็นตัวสำเร็จ
 

หยุด เป็นตัวสำเร็จ

“หยุด”  คำนั้นแหละ  คือตัวสำเร็จ  หยุดตัวนี้แหละ  คือ  ใจท่านหยุดแล้ว  ถ้าใจไม่หยุดก็ไม่ถึงธรรม

ธรรมทุกอย่างมีอยู่ในตัวเรา  จะถึงได้ต้องทำใจให้หยุด  ถ้าไม่หยุดก็ไม่ถึง  เพราะฉะนั้นเรานั่งธรรมะ  ก็ต้องทำใจหยุดให้ได้เป็นเรื่องสำคัญ

พระไตรปิฎก  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์  ย่อแล้วเหลือ  ๓  คือ  บริสุทธิ์กาย  บริสุทธิ์วาจา  บริสุทธิ์ใจ  ย่อลงมาแล้วเหลือ  ๑  คือ  “หยุด”  คำเดียว

ทำใจหยุด  กายก็บริสุทธิ์  วาจาก็บริสุทธิ์  ใจก็บริสุทธิ์  เพราะฉะนั้นเราต้องทำนะ  จะได้บุญมากก็ตอนนี้แหละ

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011138161023458 Mins