ความดีสากล กับผลทางใจ

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2561

ความดีสากล กับผลทางใจ

ความดีสากล กับผลทางใจ

    ความดีสากล มีผลต่อความผ่องใสของจิตอย่างมาก กล่าวคือ ทำให้ใจสะอาด ใจสบาย ใจนุ่มนวล ใจไร้กังวล และใจผ่องใสในที่สุด

    ความสะอาดทั้งกาย สะอาดทั้งวัตถุ ส่งผลมาที่ใจ ทำให้ความคิดสะอาดตาม เมื่อใจสะอาด ขนาดนี้ไม่ใช่สะอาดแค่เพียงร่างกาย ไม่ใช่สะอาดแค่โต๊ะเก้าอี้ ถ้วยจาน ชาม ช้อน  แต่ก้าวข้ามไปได้ถึงความคิดสะอาด ส่งผลให้จัดระเบียบใจ ไม่ว่าจะหยับจะทำอะไร ใจจะเริ่มจัดระเบียบทั้งร่างกาสย วัตถุ สิ่งของ ความคิด ให้เป็นระเบียบ ถ้าเปรียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์คือ หมั่นลบข้อมูล ที่เป็นขยะ ออกให้หมด แล้วทำการจัดระเบียบข้อมูลในพื้นที่ของแต่ละหน่วยความจำ ที่กระจัดกระจาย อยู่ให้เป็นหมวดหมู่เสียใหม่ จะทำให้เกิดพื้นที่ว่าง เครื่องก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเหมือนกับใจคน พอจัดระเบียบใจได้ จนใจใส ใจสะอาดแล้ว จะเกิดอาการโปร่งโล่ง เบาสบาย ส่งผลให้เกิดความสุภาพตามมา ตั้งแต่ความสุภาพทางร่างกาย คืออาการ ยืน เดิน นั่ง นอน จะเหลียวซ้าย แลขวา คำพูดน้ำเสียง กาลเทศะ ก็สุภาพน่ารัก น่าเชื่อถือไปหมด ตลอดจนความสุภาพทางด้านวัตถุ ไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผม การแต่งหน้า แต่งตัว ของใช้ส่วนตัว มองออกว่ามีความสุภาพในตัว แม้แต่ภาพที่ติดไว้ที่ผนังบ้านยัง สะท้อนความสุภาพออกมา โดยอัตโนมัติ 

   เพราะฉะนั้น คนกลุ่มนี้ ใจจะนุ่มนวลไม่มีใครไม่อยากได้นางแก้ว ไม่มีใครไม่อยากได้สามีแก้ว ไม่มีใครไม่อยากได้ลูกแก้ว แต่ว่าจะได้แก้ว อย่างนั้น ต้องมองของอย่างนี้ออก  เมื่อสุภาพและใจนุ่มนวลขนาดนั้นจึงจะเป็นคนตรงต่อเวลา อนาคต ย่อมประสบความสำเร็จ สมความปรารถนาได้ไม่ยาก

 

การตรงต่อเวลา มีอยู่ ๔ ประการ คือ

  ๑.  เวลาในสรีรกิจ คือ กิน นอน ตื่น ขับถ่าย อาบน้ำอาบท่า ความวุ่นวายใจจะไม่มีสุขภาพกายสุขภาพใจจะดี

  ๒.  เวลาในกิจของทิศ ๖ คือคนรอบข้างที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ ดังนี้

ความดีสากล กับผลทางใจ


  ๓. เวลาในงานอาชีพ เช่น การเข้างาน การออกงาน การประชุม การรายงานผลการทำงาน การเดินทาง การไปเป็นประธานเปิด - ปิดงาน การนัดหมาย การส่งเงินคืน เป็นต้น

 ๔. เวลาในการกำจัดกิเลส ตั้งแต่ก่อนนอน ตื่นนอน วันโกน วันพระ วันสำคัญทางศาสนา แบ่งเวลาไปฟังเทศน์ ไปปฏิบัติธรรม ใจจะไร้กังวลโดยอัตโนมัติ เป็นสมาธิตั้งแต่อยู่บ้าน พอมาถึงวัดก็พร้อมจะแสวงหาความสงบทั้งภายนอกภายในใจเป็นนิจ สามารถเจริญสมาธิภาวนาให้ยิ่งๆขึ้นไป ใจยิ่งพองเบิกบานแล้วใจก็จะใส

 

................................................................................................................
จากหนังสือ ความดีสากล
โดย พระราชภาวนาจารย์   วิ.(เผด็จ ทตฺตชีโว)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011895656585693 Mins