ไม่กลัวปรโลก (นรก)

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2559

 

ตอนที่๘.  ไม่กลัวปรโลก(นรก)

 

ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเยติ

ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก

(สํ.สคา. ๑๕.๒๐๘.๕๙)

 

คนเราหนีหลายๆ อย่างได้ แต่หนีความตายไม่ได้
คนรวยก็ตาย คนจนก็ตาย
ทั้งเด็ก-ผู้ใหญ่ ผู้ชาย-ผู้หญิง
ล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งสิ้น

ความตายไม่น่ากลัว การตายจากความดีน่ากลัวกว่า
บัณฑิตจึงเร่งทำความดีตั้งแต่มีชีวิต
เพราะทราบดีว่า ทำดีอยู่ในโลกก็เป็นสุข
ละโลกแล้วธรรมะย่อมคุ้มครอง
คุณธรรมที่สั่งสมดีแล้วจะปกป้องตน
ผู้ตั้งอยู่ในธรรมจึงไม่หวั่นหวาดต่อปรโลก
ไม่กลัวชีวิตหลังความตาย แต่กลัวความดีตาย

โลกหน้าซึ่งสว่างไสว เป็นสุคติอันน่ายล
ย่อมปรากฏมีแด่บัณฑิตผู้นั้นอย่างแน่นอน

 

โดย พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
จากหนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต ๓

 Total Execution Time: 0.0011728167533875 Mins