คำตำหนิ

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2553

sp530910.jpg

ครหาว เสยฺโย วิญญูหิ ยญฺเจ พาลปฺปสํสนา ฯ

วิญญูชนตำหนิ ดีกว่าคนพาลสรรเสริญ

(ขุ.เถร. ๒๖/๓๖๔)

 

คนเราไม่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง

การติจึงเป็นการอุดช่องโหว่อย่างหนึ่ง

โดยเฉพาะการชี้แนะจากบัณฑิต

เป็นการ “ติเพื่อก่อ” คือ ก่อเกิดประโยชน์ ก่อเกิดความดี

จึงนับว่าเรามีโชคอย่างยิ่ง ที่มีบัณฑิตคอยเอาใจใส่

 

จงเอาคำตำหนิเป็นครู เป็นพลังขับเคลื่อน

ไม่ใช่คำติเป็นตัวทำลาย กลับกาลายเป็นแรงเฉื่อย

และอย่าหลงระเริงกับคำชม คำป้อยอจนไม่เป็นอันพัฒนาอะไร

คำตำหนิของคนดี มีค่ากว่าคำชมของคนช่างประจบเป็นไหนๆ

 

จงนำคำตำหนิมาเป็นไฟแห่งความหวัง

เป็นพลังสร้างสรรค์ความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

แล้วเราจะพบสัจจธรรมอย่างหนึ่งว่า คำตำหนิมีค่ากว่าทอง

 

  • อย่ามัวเศร้ามัวโศก เพราะถูกโขกถูกสั่งสอน

เฉื่อยชา เอาแต่นอน จิตอาวรณ์หมดสิ้นกัน

จงนำคำตำหนิ เป็นดำริเริ่มสร้างสรรค์

จุดไฟจุดพลัง จุดความหวังความดีเอย

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 Total Execution Time: 0.0015368819236755 Mins