กิจกรรมงานบุญ

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2559

กิจกรรมงานบุญ
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี