ภาพบรรยากาศการเตรียมพื้นที่ปลูกและปลูกต้นเบญจทรัพย์ วันที่ 6 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2560

ภาพบรรยากาศการเตรียมพื้นที่ปลูกและปลูกต้นเบญจทรัพย์
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย