พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์ ในวันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2564

 Total Execution Time: 0.021667969226837 Mins