นรก สวรรค์ มีจริง

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2559

ฐิติวรดา อ่ำจุ้ย,นรก สวรรค์ มีจริง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

นรก สวรรค์ มีจริง

 วัดพระธรรมกายสอนว่า นรก - สวรรค์ มีจริง เชื่อในกฏแห่งกรรม หลักความเป็นจริงของชีวิต สามารถพิสูจน์ได้จริงจากการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ด้วยตัวของเราเอง และวัดพระธรรมกาย มีคนที่ข้าพเจ้ารัก เพราะเหตุนี้ จึงทำให้ข้าพเจ้ารักวัดพระธรรมกาย
   

                                                                                                                                       ฐิติวรดา อ่ำจุ้ย