ออกแบบชีวิตดีขึ้น

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2559

เครือวัลย์ เวศพันธุ์,ออกแบบ ชีวิตดีขึ้น,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ออกแบบ ชีวิตดีขึ้น

เดิมไม่เข้าใจเรื่องบุญ ไม่เคยทราบว่า ต้องทำบุญให้ครบถ้วน ทั้งทาน ศีล และภาวนา แต่เมื่อมาวัดพระรรมกายจึงได้เข้าใจเรื่องบุญบาป เข้าใจว่าต้องทำบุญให้ครบ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เพื่อออกแบบชีวิตที่ดีขึ้น ในภพชาติต่อไป และจะได้ไม่พลาดพลั้ง ไปทำอะไรที่ผิดกฎแห่งกรรม เมื่อเข้าใจมากขึ้น ก็ยิ่งรักวัดพระธรรมกายมากขึ้น
 

                                                                                           เครือวัลย์ เวศพันธุ์