บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2547

 

 

การรู้ถึงอันตรายล่วงหน้า

เป็นบทเรียนสำหรับผู้ใหญ่ทั้งหลาย

 

จุลลหังสชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๕๒๐

 Total Execution Time: 0.0012639840443929 Mins