ผู้ปกครอง

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ผู้ปกครองหมู่คณะ ถึงจะมีกำลังอำนาจ แต่ถ้าเป็นคนโง่เขลา ก็เอาดีไม่ได้
ผู้ปกครองหมู่คณะ ถ้าเป็นคนฉลาด และมีกำลัง จึงจะได้ผลดี
ดังนั้น ผู้ฉลาดพึงพิจารณาตนเอง คือดูศีล ปัญญา และวิชาความรู้ของตน
แล้วจึงค่อยบริหารหมู่คณะ หรือไม่ก็ปลีกตัวอยู่ตามลำพังเสีย

 

กปิชาดก ขุ.ชา. ๑๐๔๔,๑๐๔๕,๑๐๔๗

 Total Execution Time: 0.00506831407547 Mins