บ่วงของโลก

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2549

 

บ่วงของโลก

 

“ความอยากย่อมชักลากนรชนไป

ความอยากละได้ยากในโลก

สัตว์เป็นอันมากถูกความอยากผูกมัดไว้

ดุจนางนกถูกบ่วงรัดไว้ฉะนั้น”

 

สํ. ส. ๑๕/๖๑

 

 Total Execution Time: 0.0086138010025024 Mins