ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2549

ผู้มีปัญญา

 

 

ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย

เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒

 Total Execution Time: 0.0039910674095154 Mins