พบความสุข มีกัลยาณมิตรที่ดี

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2559

วันวิสาข์ กาญจนกันติ,พบความสุข มีกัลยาณมิตรที่ดี,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

พบความสุข มีกัลยาณมิตรที่ดี

กว่าจะมาเป็นผู้เป็นคน ไม่เคยมองเข้าไปในตัว ไม่เคยรู้เนื้อ รู้ตัว คิดเรื่องดีดี พูดเรื่องดีดี ทำเรื่องดีดี ไม่ค่อยเป็น ชวนคนทำความดีไม่ได้ เพราะไม่คุ้น เพราะไม่เคยทำ ทำทานแบ่งปัน เอื้ออาทรก็ยาก เพื่อนดีดีก็แทบไม่เจอ แต่พอเข้ามาวัดพระธรรมกาย ได้ธรรมะจากหลวงพี่ หลวงพ่อ มาเจอกิจกรรมชวนคน ทำความดี สร้างคน สร้างพระ และสอนให้จับดีให้เป็นนิสัย ปรับปรุง ลด ละ เลิก แก้ไขข้อบกพร่องพบความสุข อยู่ท่ามกลางเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดี มีคนรักเรามากขึ้น ก็หลงรักวัดพระธรรมกาย รักหลวงพ่อทั้งสองมากขึ้นทุกวัน

                                                                                 วันวิสาข์ กาญจนกันติ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017086664835612 Mins