หลวงพ่อสอน ให้รักบุญ กลัวบาป

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2559

สุวรรณา เหล่าสุวรรณพงษ์,หลวงพ่อสอน ให้รักบุญ กลัวบาป,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

หลวงพ่อสอน ให้รักบุญ กลัวบาป

ได้เข้าวัดมาเกือบ ๓๐ ปีแล้ว โดยปรกติก็ชอบทำบุญ ใส่บาตรพระเป็นประจำ สิ่งที่ประทับใจเมื่อมาวัดคือ หลวงพ่อสอนให้รักบุญ กลัวบาป และให้มีศีล ๕ เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคม ถ้าคนมีศีล สังคมจะมีความสุข โดยเริ่มต้นจากตัวเรา ท่านสอนให้รู้จักให้อภัย และมีความรักความเมตตา ต่อคนรอบๆตัวเรา ให้เรามีระเบียบวินัย มี ความเคารพ และเป็นคนตรงต่อเวลา สิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมมีความผาสุกค่ะ

                                                                                                                              สุวรรณา เหล่าสุวรรณพงษ์     

 Total Execution Time: 0.0083407362302144 Mins