ความเป็นจริงของชีวิต

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

ยาใจ วิศิษฐ์ศิริกุล,ความเป็นจริงของชีวิต,ประท้บใจวัดพระธรรมกาย

ความเป็นจริงของชีวิต

"ทำไมฉันจึงรักวัดพระธรรมกาย" ฉันเข้าวัดมา 32 ปีแล้ว เพราะที่นี่หลวงพ่อสอนให้ทุกคนรักบุญ กลัวบาปเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัด มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน เหมือนเป็นอีกโลกๆหนึ่ง ที่น่าอยู่ เป็นสัปปายะอย่างยิ่ง คำสอนของหลวงพ่อทำให้ฉันเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ฉันจึงรักทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
รักพระพุทธศาสนา รักหลวงพ่อ รักวัดพระธรรมกาย

                                                                      ยาใจ วิศิษฐ์ศิริกุล

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001440699895223 Mins