ประทับใจธรรมะ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2559

อมรรัตน์ ลิมปิศิริสันต์,ประทับใจธรรมะ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ประทับใจธรรมะ

จากเด็กไม่เคยรู้เป้าหมายของชีวิต ได้แต่ตั้งคำถามไว้ในใจว่า เราเกิดมาทำไม ชีวิตนี้เราต้องทำอะไร แล้วอะไรคือความสุขที่แท้จริง จนได้มาพบหนังสือที่ชื่อว่า"คำสอนคุณยาย"มาวัดครั้งแรก ตอนอยู่ ป.6 เพราะพี่ชายบวชธรรมทายาทรุ่น 30 ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรคนแรก และตั้งใจว่าจะต้องสอบติดเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าชมรมพุทธฯจุฬาให้ได้ตอนอยู่มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าชมรมพุทธฯจุฬาให้ได้ ตอนอยู่มหาวิทยาลัย ได้อ่านหนังสือมงคลชีวิต 38 ประการของหลวงพี่ฐานะ ยิ่งทำให้เราประทับใจมาก เพราะเป็นหนังสือที่ดีมากๆ เข้าใจง่าย ทุกคำ ทุกพยางค์สามารถทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น "รักหลวงพ่อ เพราะหลวงพ่อ สร้างคนให้รักกัน"

                                                                                                           อมรรัตน์ ลิมปิศิริสันต์