เจอความสุขจากตัวเราเอง

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2559

อารยา ภาระไพร,เจอความสุขจากตัวเราเอง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

เจอความสุขจากตัวเราเอง

เข้าวัดเพราะตกงานมีแต่ความทุกข์ หนี้สินท่วมหัว หาทางออกไม่เจอ มีเพื่อนแนะนำให้ดู DMC พอได้เจอหลวงพ่อสอนธรรมะ สอนสมาธิ ทำให้เราหาความสุขได้จากตัวเราเอง แล้วเราก็เลิกอบายมุขทุกชนิด ครอบครัวก็กลับมามีความสุขอีกครั้ง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปและวัดพระธรรมกาย ที่ทำให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะ

                                                                                                อารยา ภาระไพร  

 

 

 

                                                    
 

 Total Execution Time: 0.00099168221155802 Mins