มีความเพียรย่อมสมความปรารถนา

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๔๒

 

มีความเพียรย่อมสมความปรารถนา : ประสบการณ์ภายในของลูก หลวงพ่อเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้น จากมืดตื้อ มืดมิด มาถึงตอนนี้ นั่งธรรมะ “เห็นดวง เห็นองค์พระแล้ว” ลูกเป็นเครื่องยืนยันที่หลวงพ่อบอกเอาไว้ว่า…ผู้ที่มีความเพียรย่อม สมความปรารถนา” สำหรับผู้ที่มีความเพียร…ที่ไม่สมความปรารถนาเป็นไปไม่ได้ ให้เพียรต่อไป เอาให้คล่องให้ชำนาญเลย จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ท้อแท้ หมดกำลังใจ ไม่มั่นใจ ยังสงสัย ลูกจะเป็นกำลังใจให้เขาทำได้

 

ใจไร้กังวล : สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรม จะต้องเป็นสภาพใจที่ไร้กังวล ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ เยือกเย็นเป็นนิจ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใสตลอดกาลไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด นี้เป็นจิตใจสำหรับผู้ที่จะเดินทาง ไปถึงที่สุดแห่งธรรม

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017913182576497 Mins