นำธรรมะมาใช้ในการทำงาน

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร,นำธรรมะมาใช้ในการทำงาน,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

นำธรรมะมาใช้ในการทำงาน

วัดพระธรรมกายทำให้ดิฉันเข้าใจคำว่าปฏบัติธรรมได้ฝึกฝนตนเองนำธรรมะมาใช้ในการทำงาน ทำให้เกิดความสุข ความก้าวหน้าในชีวิต ทำให้สามารถเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง รู้จักการทำทานการสละทรัพย์เพื่องานระพุทธศาสนา การรักษาศีล การเจริญภาวนา การได้อยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตร ในสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ สงบ ร่มรื่น ที่สำคัญที่สุดคือมีหลวงพ่อทั้งสอง และคณะสงฆ์เป็นต้นแบบ ต้นบุญในการสร้างความดี อยู่ที่ไหน ก็ไม่สุขเท่าอยู่ที่วัดพระธรรมกาย

                                ดร.ทัศน์ศรี เสมียนเพชร   

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0047574003537496 Mins