รู้เรื่องของกฎแห่งกรรม

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2559

สัณห์ วรรณศรี,รู้เรื่องของกฎแห่งกรรม,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

รู้เรื่องของกฎแห่งกรรม

"รู้ตอนเป็น...หรือจะเห็นตอนตาย"
นี่คือประโยคที่เตือนสติให้ผมอยากที่จะรู้เรื่องของกฎแห่งกรรม จริงอยู่ที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แต่โดยส่วนตัวคิดว่าก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายเรื่้องเหล่านี้ได้ชัดเจน น่าฟ้ง ไม่น่าเบื่อ และอยู่บนพื้นฐานของหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เหมือนวัดพระธรรมกาย

                                                                                              สัณห์ วรรณศรี

  

 Total Execution Time: 0.0058942000071208 Mins