พิธีพิมพ์พระของขวัญ "รุ่นบรรลุธรรม" และ กิจกรรมงานบุญ ช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2559

พิธีพิมพ์พระของขวัญ "รุ่นบรรลุธรรม" ถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษา
และ กิจกรรมงานบุญ ช่วงเข้าพรรษา
ระหว่าง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี