มีโอกาสอ่านวิธีปฏิบัติสมาธิ

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2559

กรองจิตร ชมสมุท,มีโอกาสอ่านวิธีปฏิบัติสมาธิ,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

มีโอกาสอ่านวิธีปฏิบัติสมาธิ

ดิฉันเข้าวัดพระธรรมกายได้มีมีโอกาสอ่านวิธีปฏิบัติสมาธิ และทดลองปฏิบัติด้วยตนเองจนพบประสบการณ์ภายใน ไม่สารถอธิบายได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เรียกว่าอะไร และควรทำอย่างไรต่อไป แต่สิ่งที่หลวงพ่อธัมมชโยเทศน์สอนสาธุชน ได้ไขข้อสงสัยให้กระจ่าง ประหนึ่งตอบคำถามของดิฉันโดยตรง ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่เพียงแต่คำพูดเท่านั้น ท่านยังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำสื่อเคลื่อนไหวอธิบายสิ่งที่ดิฉันเห็น ตอกย้ำให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริง และคำสอนของท่านไม่เคยล้าสมัย หลวงพ่อท่านมีปกติ พูดจาไพเราะ ไม่เคยว่าร้ายใคร เมื่อเกิดเหตุข้องใจใดๆ ท่านจะสอนให้ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเสมอ ท่านสอนให้รักตัวเอง โดยการฝึกฝนอบรมคุณธรรมในตัวให้เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้หมู่คณะ วัดพระธรรมกายทำเป็นต้นบุญต้นแบบแก่เพื่อนมนุษย์ทกุครั้งที่ไปวัดหรือดู DMC สามารถทำความเข้าใจหลักธรรมและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เจริญก้าวหน้า สามัคคี และมีความสุข

                                                                                                       กรองจิตร ชมสมุท   

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032549699147542 Mins