พลังของศีล 5

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2559

พลังของศีล 5,ธรรมมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม,บทความประจำวัน

 

 

พลังของศีล 5

สีเลนะ สุคะติง ยันติ : ศีลเป็นเหตุให้ไปสวรรค์
สีเลนะ โภคสัมปะทา : ศีลเป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ : ศีลเป็นเหตุให้ไปนิพพาน

รักษาศีล 5 ได้ครบ ชีวิตจะสงบ กายจะสวย
ร่ำรวยเงินทอง ตายแล้วไปดี มีเทวโลกสวรรค์เป็นที่ไป
เป็นปากประตู เดินไปสู่ฝั่งพระนิพพาน...


ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม.
13 สิงหาคม พุทธศักราช 2559

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011382500330607 Mins