สวดธัมมจักฯ วันละแสนจบ

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2559

สวดธัมมจักฯ วันละแสนจบ ,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

สวดธัมมจักฯ วันละแสนจบ 

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์   เพื่อความเป็นสิริมงคลของแผ่นดิน
11 ต.ค. ถึง 14 พ.ย. 2559 (วันลอยกระทง) ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

 

 

 

 Total Execution Time: 0.008221968015035 Mins