อานิสงส์บุญทอดผ้าป่า

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2559

อานิสงส์บุญทอดผ้าป่า,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

อานิสงส์บุญทอดผ้าป่า

1.ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ

2.ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

3.ทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิต กัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา

4.ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชน

5.ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ ผ่องใส และมีความสุขอยู่เสมอ

6.ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงธรรมได้ง่าย

7.ได้ชื่อว่ารู้จักใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญติดตัวไปในภพหน้าอย่างเต็มที่

8.ทำให้มีรูปงาม ผิวพรรณงาม ไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอันประณีต และเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป

9.ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาบวรพุทธศาสนา

10.เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้ว จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 

 

ขอเรียนเชิญร่วมผ้าป่าธรรมชัย วัดละ ๑ บาท
------------------------------
ร่วมทอดผ้าป่าธรรมชัยบูชาธรรม ๑๓๒ ปี 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่องานพระพุทธศาสนาทั่วไทย
------------------------------
วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0040672143300374 Mins