ข้าราชการ

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2548

 

 

ข้าราชการ เมื่อเจ้านายทราบถึงความประพฤติ
สติปัญญา และความสะอาด โปร่งใส
ย่อมให้ความไว้วางใจ
แม้ความลับ ก็ไม่ปิดบัง


 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๘๕

 Total Execution Time: 0.0037158171335856 Mins