พิธีทอดกฐินธรรมชัยสองแผ่นดิน

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินธรรมชัย สองแผ่นดิน ไทย - สปป.ลาว
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพูควายโพคาราม
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

 

 Total Execution Time: 0.0010401646296183 Mins