พิธีสวดมนต์วันเข้าพรรษา ชุมชนรอบวัด ณ สภาธรรมกายสากล

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2562

พิธีสวดมนต์วันเข้าพรรษา ชุมชนรอบวัด
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี