พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Alms offering ceremony for the newly ordained monks
International Dhammadayada Ordination Program (IDOP 17)
Sunday 21 July 2019