พิธีทอดกฐินสามัคคี ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

 Total Execution Time: 0.0012246012687683 Mins