พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดสุดาจันทร์ มหาวิหาร เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินสามัคคี
โดยพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)
และองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(WFBY)
ทอดถวาย วัดสุดาจันทร์ มหาวิหาร
เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.010966499646505 Mins