พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดสุดาจันทร์ มหาวิหาร เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินสามัคคี
โดยพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)
และองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(WFBY)
ทอดถวาย วัดสุดาจันทร์ มหาวิหาร
เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.011506350835164 Mins