พิธีสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2559

พิธีสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
สนามสอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ณ วัดพระธรรมกาย
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0088422656059265 Mins