โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ 11,111,111 จบ

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2559

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มุ่งสู่ความสำเร็จ 11,111,111 จบ
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.002789318561554 Mins