พิธีปิดแผ่นทอง ระฆังธรรม ที่บริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2559

พิธีปิดแผ่นทอง ระฆังธรรม ที่บริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
ตั้งแต่วันนี้ (6 ธันวาคม พ.ศ. 2559) เวลา 17.00 น.
จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รับแผ่นทองได้ที่ จุดดอกบัวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วิหารคต

 

 Total Execution Time: 0.0030508995056152 Mins