ประโยชน์ตน และผู้อื่น

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2559

ประโยชน์ตน  และผู้อื่น,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

ประโยชน์ตน  และผู้อื่น

           

                    ยายทำเพื่อตัวเอง  และเพื่อคนหมู่มากด้วย  เราเกิดมา  ควรทำประโยชน์สักอย่างหนึ่ง

อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง  ถ้าทำให้ตัวเองได้แล้ว  ยังทำให้คนหมู่มากได้  ชีวิตนี้เกิดมาก็คุ้มแล้ว

 

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0090653498967489 Mins