อานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญ

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2560

อานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน
 
 
อานิสงส์ของการเป็นผู้นำบุญ
 
               ผู้นำบุญคือ ผู้นำในการชักชวนคนให้ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง กว่าพระองค์จะมีบารมีเพียงพอจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้น พระองค์ต้องทำความดีอย่างยิ่งยวด และเป็นผู้นำบุญในการชักชวนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสร้างความดีอย่างยาวนานถึง ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป...
 
              ดังนั้น จงอาจหาญในการชวนคนทำความดีเถิด เพราะเรากำลังทำตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงอย่ากลัวการปฏิเสธ อย่ากลัวการไม่เข้าใจ หรือคิดว่าการชวนคนทำความดีเป็นสิ่งยาก ตัดสินใจทำเองง่ายกว่า เพราะการคิดเช่นนี้ เท่ากับเป็นการตัดรอนโอกาสของตัวเราเองให้มีบารมีน้อย เพราะบารมี ๑๐ ทัศ ในตัวเราจะไม่ถูกพัฒนาให้มากขึ้น และเมื่อไปเกิดบนโลกสวรรค์ ก็จะเป็นเทวดาที่มีศักดิ์น้อย มีบริวารน้อย เพราะขาดบุญการชวนคน เมื่อลงมาเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็จะขาดพวกพ้องบริวารที่ดี ไปเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้าใจและไม่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างบุญบารมี
 
              ด้วยเหตุนี้  ผู้มีปัญญาจึงได้ออกแบบชีวิตให้ตัวใหม่โดยการทำหน้าที่ผู้นำบุญ เพื่อให้มีบารมีเต็มเปี่ยมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายขึ้น เพราะการทำหน้าที่ผู้นำบุญมีอานิสงส์คือ เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาก็จะเป็นเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ มียศ มีอธิปไตย เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นผู้นำตามลำดับกำลังบุญที่ได้สร้างไว้ จะมีพวกพ้องบริวารที่เป็นเศรษฐี เกิดในตระกูลที่ส่งเสริมการสร้างบุญบารมี ห่างไกลจากคนภัยคนพาล จนสุดท้ายเมื่อบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะได้ที่สุดของความปรารถนาคือ มรรคผลนิพพาน และที่สุดแห่งธรรม  


 
 
 
 
 
 
 
Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
 Total Execution Time: 0.0011608163515727 Mins