ศีลธรรมคุ้มครองโลก

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2560

ศีลธรรมคุ้มครองโลก,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

ศีลธรรมคุ้มครองโลก

                 

            โลกจะเป็นอย่างไร  ขึ้นอยู่กับกระแสใจของชาวโลก  ช่วงไหนกระแสใจของมนุษย์ตั้งมั่น  อยู่ในคุณงามความดี   ไม่ประมาทในชีวิต ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ ในยุคนั้นบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุข  เศรษฐกิจจะเฟื่องฟู  ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย ผู้คนมีอายุยืนยาว  ผิวพรรณวรรณะผ่องใส  ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสภาพคล่อง  ต่างก็มีความสุขกายสบายใจกันทั่วหน้า

             

              แต่ในยามใด  ที่จิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำ  ถูกกระแสบาปเข้าบังคับบัญชาอยู่ภายใน  ให้คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ใช้ชีวิตอย่างประมาท  เมื่อนั้นเศรษฐกิจก็จะตกต่ำ ดินฟ้าอากาศแปรปรวน  โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีก็จะเกิดขึ้น  ยาที่ใช้รักษาก็หาได้ยาก

 

 

 

                                                                                                             

        บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010562499364217 Mins