บวชตลอด ไม่รอดฝั่ง

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2560

 บวชตลอด ไม่รอดฝั่ง,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 

 บวชตลอด ไม่รอดฝั่ง

 

            น้องชายสัญญาว่า จะบวชตลอดชีวิตแต่บวชได้เพียง ๗ พรรษา ก็สึกออกมามีครอบครัว สาเหตุเพราะหลังบวชไม่นาน ก็ได้รับมอบหมายให้ไปสร้างวัดสาขาแห่งใหม่ต้องเป็นตัวตั้งตัวตี ทั้งเรื่องคนงาน เรื่องวัสดุก่อสร้างมากมาย อีกทั้งพระที่ติดตามก็แอบทำผิดพระวินัย (ฉันมื้อเย็น) จนท่านกลายเป็นที่รวมของภาระหนักอึ้ง ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม สุดท้ายก็แก้ปัญหาด้วยการสละเพศสมณะเพื่อให้พ้นจากหน้าที่ที่รับผิดชอบ แล้วก็ไปมีครอบครัว

     

          การที่พระน้องชายได้เป็นผู้นำสร้างวัดแห่งใหม่แต่ไม่เสร็จ จะมีอานิสงส์อย่างไรเมื่อเขาสัญญาว่า จะบวชตลอดชีวิต แต่กลับสึกก่อน จะบาปหรือไม่ เขามีผังการบวชมาอย่างไร จึงบวชอยู่ได้เพียง ๗ พรรษาคะ


 

         คุณครูไม่ ใหญ่

         

               ที่น้องชายเป็นผู้นำสร้างวัดใหม่แต่ไม่สำเร็จ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ชีวิตก็จะดีอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็จะตกลงมา เพราะทำงานได้ครึ่งๆ กลางๆ ไม่สำเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้ แต่คนละเรื่องกับทำยังไม่เสร็จ แต่ตายก่อนนะคือเมื่อบุญส่งผลก็เป็นไปตามกำลังบุญ รุ่งเรืองได้ไม่ถึงขีดสุดก็ต้องตายก่อนอย่างนี้ซึ่งดีกว่าประเด็นแรก
 
           ที่เขาสัญญาว่า จะบวชไม่สึก แต่ภายหลังสึกออกมานั้นก็ไม่บาป แต่ก็จะมีผังทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ ติดตัวไป ที่น้องชายบวชได้แค่ ๗ พรรษา เพราะเขามีผังบวชช่วงสั้น และกำลังบุญไม่พอที่จะสร้างวัดให้สำเร็จได้ด้วยอีกทั้งไม่ได้คบบัณฑิต นักปราชญ์ หรือพระที่เป็นกัลยาณมิตร ชีวิตจึงเป็นอย่างนี้


 

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่5 อย่างงี้ บาปมั้ย

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0009869654973348 Mins