เป็นกำลังใจทุกคน

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2560

ลืมความทุกข์ ให้ใจรับความสุขบ้าง

อย่าพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง
อย่าช่วยเมื่อเขาไม่ได้ขอ
เพราะสิ่งที่ทำ (เขาเรียกว่า) "เผือก"

เอาใจเขา ใส่ใจเราบ้าง
โลกจะกว้างขึ้นเยอะ

เวลาในโลกมีจำกัด
จะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีให้มากๆ
เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย

ชีวิตดั่งล่องเรือนาวา
ถ้าไม่รู้ทิศทาง จะพายไปถึงฝั่งที่หวังได้เช่นไร

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
หากตะวันยังคงส่องแสง
พลังศรัทธาจะนำทางเรา ไปสู่หนทางที่ดีงาม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร