พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑-๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา