พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2560

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
ประธานตักบาตร นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี