เปิดไปอ่านความสุข

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2560

เปิดไปอ่านความสุข,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

เปิดไปอ่านความสุข

 

            การสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของคนเรา ก็เหมือนไต่บันไดทีละขั้น

          เดิมทีแต่ละคนก็มาสู่โลกใบนี้แบบตัวเปล่าไม่มีแม้เสื้อผ้าติดตัวมาสักชิ้น ทุกอย่างที่เรามีขณะนี้ เราล้วนมาแสวงหาในภายหลังทั้งสิ้น ตั้งแต่หาเงิน หารถ หาบ้าน หาคู่สร้างครอบครัว มีลูกเต็มบ้าน มีหลานเต็มเมือง แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปทั้งสิ้นทั้งหมดที่หามาได้ไว้เบื้องหลัง อย่างมิอาจรับรู้ความเป็นไปต่างๆนาๆได้ ความสุขที่เราหามาทั้งหมดนี้ จึงเป็นได้เพียงความสุขชั่วคราวสำหรับเรา

        แต่ยังมีสุขอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นความสุขภายใน เกิดขึ้นมาได้ด้วยการสั่งสมคุณธรรมเรื่อยไป เหมือนไต่บันได ๓๘ ขั้น ไต่ไปได้ขั้นหนึ่ง ก็ให้ความสุขเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ไต่ไปสองขั้น ให้ความสุขเพิ่มขึ้นสองขั้น ไต่ไปได้มากเท่าใดก็ให้ความสุขที่แท้จริงต่อชีวิตมากเท่านั้น เป็นความสุขเย็นๆ จนกระทั่งให้ความสุขอันไพบูลย์เป็นที่สุด และยังมีผลานิลงส์นำมาซึ่งความสุขภายนอกอื่นๆ อีกนานัปการที่ตามมาในภายหลัง

         สุขภายในที่เปรียบเหมีอนไต่บันได ๓๘ ขั้นนี้ จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และสุขชนิดนี้จะสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของเราและครอบครัวได้ขนาดไหน ขอเชิญทุกท่านค้นหาข้อคิดเหล่านั้นได้จาก "เปีดไปอ่านความสุข" ณ บัดนี้

 

 Total Execution Time: 0.0010871489842733 Mins