ทันทีที่ลืมตามาดูโลก เราก็ต้องผจญภัยชนิดที่พร้อมจะเอาให้ถึงตายอยู่ทุกวินาที เหมือนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลมหาโหดที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ธุลี แปลว่า ฝุ่นละอองที่ละเอียดมากๆ เกือบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่เมื่อมันปลิวมาเกาะที่ของใสสะอาด เช่น กระจกเงาแล้วจึงเห็น แต่ถ้ายังเกาะไม่มากมัก ก็ยังไม่เห็น ที่เห็นมันได้เพราะมันทำให้ความผุดผ่อง ความใสละอาดเสียไป
...อ่านต่อ
โลกธรรม ทุกคนต้องเจอ หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผู้บรรลุนิพพานแล้ว ถึงเจอโลกธรรมฝ่ายที่ทำให้ใจหวั่น (อนิฏฐารมณ์) ก็ไม่หวั่นกับความเสื่อมเหล่านั้น ถึงเจอโลกธรรมฝ่ายให้ทําให้(อิฏฐารมณ์) ก็ไม่ไหวกับความสุขจอมปลอม
...อ่านต่อ
จิต คือ ธรรมชาติคิดอยู่ในตัวคนเป็นๆ และสามารถสั่งสมอารมณ์ไว้ ได้
...อ่านต่อ
นิพพาน แปลว่า ความดับ คือดับกิเลส ดับทุกข์ นิพพาน แปลว่า ความพ้น คือ พ้นทุกข์ พ้นจากภพสามและยังแปลได้อีกหลายอย่าง
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ทรงพบว่า พื้นฐานตามความจริงของชีวิตแล้วชีวิตทุกคนเป็นทุกข์ แต่ไม่รู้ เหมือนคนพิการหมดเมือง เลยไม่ทราบว่า คนที่เป็นคนสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร มหาบุรุษเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม คนมีบัญญา ยิ่งอายุมากยิ่งรู้ตัวว่าเป็นทุกข์ ซึ่งได้เพียงรู้ แต่ไม่เห็น จึงไม่รู้จะแก้อย่างไร
...อ่านต่อ
ชาวสวนชาวไร่หลังจากเผาหญ้า ถางป่าแล้ว ต้องรีบปลูกพันธุพืชที่ต้องการลงไป หากปล่อยทิ้งไว้ หญ้าและวัชพืชต่างๆที่ไม่ต้องการ ก็จะกลับขึ้นมางอกงามใหม่อีก
...อ่านต่อ
มื่อกิเลสมันเผาใจ ก็ต้องเอาไฟเผากิเลส แต่เป็นการใช้ไฟภายในเผา เราเรียกว่า บำเพ็ญตบะ เช่น การรักษาศีล การทำภาวนา การอยู่ธุดงค์ เป็นต้น
...อ่านต่อ
ชีวิตคนมีปัญหามาก ปัญหาเหล่านั้น ล้วนต้องแก้ด้วยปัญญา ทุกคนจึงปรารถนาปัญญา ใครมืปัญญามากก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึกไว้ในตัว ย่อมสามารถฝ่าฟันปัญหา และอุปสรรคต่างๆโดยง่าย
...อ่านต่อ
เพราะเราคาดคะเนความสุขจากการเข้าถึงธรรมไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัว และเราก็ไม่คุ้น แม้อ่านจากตำรับตำรา ก็ยากจะเข้าใจ ต่อเมื่อใด ได้พบคนที่เข้าถึงความสุขชนิดนี้แล้ว เราจึงเชื่อ หรืออย่างน้อยก็คิดจะทดลองทำตาม แม้ไม่ได้ทำตามก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมา
...อ่านต่อ
คนบางคนในโลกมีขันติ ทั้ง ๔ประการอย่างครบครัน คือ อดทนต่อความลำบากตรากตรำได้ ไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะทารุณแค่ไหน
...อ่านต่อ
ขันติ แปลว่า ความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาพของตนไว้ได้ในเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึงปรารถนา
...อ่านต่อ
ฟังธรรมตามกาล แปลว่า ฟังพระธรรมคำสั่งสอนตามเวลาที่สมควร หมายถึง การหมั่นหาเวลาว่างไปฟังธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อยกระดับใจ และสติบัญญาให้สูงขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
...อ่านต่อ
โลกอยู่ได้เพราะการตอบแทนคุณ การตอบแทนคุณของท่านเช่นนี้ เรียกว่า กตเวที โดยมีกตัญญู คือ ความรู้คุณท่านผู้มีอุปการะเป็นต้นเหตุ
...อ่านต่อ
สุนัขอดโซ ได้กินนํ้าข้าวเปล่า ๗ วัน พอวันที่ ๘ จะกินข้าว ได้กินข้าว ๗ วัน พอวันที่ ๘จะกินกับ ได้กินกับ ๗วัน พอวันที่ ๘ จะขึ้นโต๊ะกินร่วมกับเจ้าของบ้าน
...อ่านต่อ
ท้องนาฤดูแล้งดินแตกระแหงลึก ๆ แต่ประสานกันได้เมื่อฝนตก ทราย กรวด ก้อนเล็กๆ แต่กระด้าง แม้ฝนตกท่วมฟ้าก็ไม่ยอมรวมกัน
...อ่านต่อ
วัตถุต่างๆ ในโลกนี้ ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน ถ้าใครทราบคุณสมบัติเหล่านั้น ตามความเป็นจริง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
...อ่านต่อ
คนทั่วไปมักเผลอสติ มีความเมาทางจิต ปล่อยจิต ล่งเสริมจิต ให้คิดจมอยู่ใน กามคุณ ๕ คือ รูป รส กลิ่น เสียง
...อ่านต่อ
ใจคนเป็นของละเอียดยิ่งนัก เห็นได้ก็แสนยาก หนำซํ้ามักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่
...อ่านต่อ
ทุกชีวิตในโลกต่างถูกพิพากษาแล้วว่า ต้องตาย อย่างแน่นอน ถ้านักโทษประหารที่เดินเข้าลู่หลักประหารด้วยอาการสนุกคะนอง เราก็จะตำหนิเขาว่า คนบ้า
...อ่านต่อ
เหงื่อถ้าไม่ไหลออกจะตกในกลายเป็นน้ำตาเพราะฉะนั้น เกิดเป็นคนแล้ว จะต้องทำงานฝากฝีมือให้คนรุ่นหลังถือเป็นครู
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล